Allakka

Lohjan Parkinson-kerhon kalenteri on kaksitasoinen: ´'Kerhon Tapahtumat ja 'Kerhon Jaetut Tapahtumat'. Kerhon Tapahtumat ovat sisäisiä lähinnä omille jäsenille tarkoitettuja liikunta-, harrastus- ja keskustelutilaisuuksia. Jaettuihin Tapahtumiin odotetaan kaikkien kerhon jäsenten tai muiden kerhojen jäsenten osallistuvan. Näitä ovat kerhon säännölliset kokoukset, juhlat, retket ja keilakilpailut. Jaetut Tapahtumat näkyvät sekä yhdistyksen että muiden kerhojen kotisivuilla; tarkoituksena on välttää päällekkäisiä varauksia.